نوبتی

نوبتی ، نوبت دهی آنلاین مشاغل

نوبت دهی آنلاین مشاغل ، دایرکتوری مشاغل نوبت دهی و نوبت گیری

text

دفتر وکالت حسین میناکار

امتیاز :146

مهریه

مهریه

????تاریخ رأی نهایی: 1393/08/03
????شماره رأی نهایی: 9309970907200748
????مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.

????تاریخ رأی نهایی: 1393/10/17
????شماره رأی نهایی: 9309970220201771
????مرجع صدور: شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.

????تاریخ رأی نهایی: 1393/04/11
????شماره رأی نهایی: 9309970223000530
????مرجع صدور: شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.

????تاریخ رأی نهایی: 1393/05/11
????شماره رأی نهایی: 9309970906800494
????مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.

????تاریخ رأی نهایی: 1393/06/29
????شماره رأی نهایی: 9309970221101037
????مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه
#افزايش_مهريه
موردی یافت نشد
برای ارسال دیدگاه باید ثبت نام کنید ثبت نام/ورود