کاربران عزیز شکایات خود را میتوانند از طرق فرم زیر یا پست الکترونیک info@nubati.co با مدیران سایت در میان بگذارند.