کاربران عزیز میتوانند از طرق بخش پشتیبانی و یا پست الکترونیک info@nubati.co شکایات خود را ثبت کنند.